Công ty TNHH MTV Đèo Sa Mù

Đ/c: Thôn Tân Linh, Hướng Tân, Hướng Hóa, Quảng Trị

ĐT: 0817682868

Danh mục sản phẩm

Bột nghệ Đèo Sa Mù

Nguyên Liệu Bột Nghệ Đèo Sa Mù

Nhà Cung Cấp Nguyên Liệu Đèo Sa Mù. Giá tinh bột nghệ: 500.000đ/kg
ĐT: 0817682868

Tinh bột nghệ Vàng Đèo Sa Mù

Nhà Cung Cấp Nguyên Liệu Đèo Sa Mù
ĐT: 0817682868

Tinh bột nghệ Quảng trị

Nhà Cung Cấp Nguyên Liệu Đèo Sa Mù
ĐT: 0817682868


Công ty TNHH MTV Đèo Sa Mù
Đ/c: Thôn Tân Linh, Hướng Tân, Hướng Hóa, Quảng Trị
ĐT: 0817682868
Email: Xuanbinh2868@gmail.com

View My Stats